Privacy Policy

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het bedrijf ‘Ine Ordent’ verantwoordelijk. In deze privacy verklaring staat welke gegevens worden verzameld, voor welke reden en met wie deze worden gedeeld. Het verwerken van uw persoonsgegevens wordt serieus genomen door ‘Ine Ordent’. En ‘Ine Ordent’ zal er dus ook voor zorgen het risico van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te minimaliseren. Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt omdat u de diensten van ‘Ine Ordent’ gebruikt, en/of doordat u de gegevens zelf aan ‘Ine Ordent’ verstrekt.
Mocht U vinden dat uw persoonsgegevens niet veilig zijn, of u ziet aanwijzingen van misbruik; neem dan contact op via info@ineordent.nl

Welke persoonsgegevens worden via deze website verzameld en verwerkt door ‘Ine Ordent’?

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens een intake.

Waarom worden uw persoonsgegevens verzameld door ‘Ine Ordent’?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:

 • om mijn diensten zo goed mogelijk af te stemmen op uw hulpvraag
 • om contact met u op te nemen, wanneer dit nodig is om de diensten te kunnen aanbieden
 • om facturen op te stellen en uw betaling af te ronden
 • om een nieuwsbrief te kunnen versturen
 • om u te informeren over wijzigingen van de aangeboden diensten

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden door ‘Ine Ordent’ niet langer bewaard dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzamelt zijn. Gegevens die nodig zijn voor de bedrijfsadministratie worden 7 jaar bewaard, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn. Deze termijn van 7 jaar start na het laatste contact. Persoonsgegevens van eventuele nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 dagen na afmelding verwijderd.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden door ‘Ine Ordent’ niet aan derden verkocht. De gegevens zullen alleen worden verstrekt wanneer dit noodzakelijk  is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
‘Ine Ordent’ maakt gebruik van de bedrijven Strato en WordPress voor het maken en onderhouden van de website ineordent.nl.
WPforms wordt gebruikt voor het contact formulier op de website en de bank voor het afhandelen van betalingen. Bij Strato heb ik de algemene verwerkersovereenkomst ondertekend. Bij WPforms heb ik te maken met deze privacy policy: https://wpforms,com/privacy-policy/. Echter blijft het bedrijf ‘Ine Ordent’ eindverantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die verzameld zijn door ‘Ine Ordent’ in te zien, aan te passen en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  door ‘Ine Ordent’ en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die verzameld zijn door ‘Ine Ordent’ naar u of een andere organisatie te versturen.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bewaar op de verwerking sturen naar info@ineordent.nl.
Ter verzekering dat het verzoek tot inzage, aanpassing of gegevensoverdracht door u persoonlijk is verstuurd, wordt er een kopie van uw ID gevraagd om mee te zenden met het verzoek.
Let op: zorg ervoor dat de Machine Readable Zone, het paspoortnummer en BSN niet leesbaar zijn in de kopie, ter bescherming van uw privacy. ‘Ine Ordent’ reageert binnen 30 dagen op uw verzoek. Ook wordt u eraan herinnerd dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Contact gegevens van ‘Ine Ordent’


Naam: Ine Ordent
Eigenaar: Ine van Bemmel
Adres: Johannes Bosboomstraat 34
Postcode: 3443 HE
Website: https://ineordent.nl
Email: info@ineordent.nl
Telefoonnummer: 06-83980060